صفحه اصلی > پیام های ایمنی 

پیام های ایمنی


 نکات ایمنی در خصوص استفاده از تجهیزات گازی


کنتور و رگولاتور

شرکت ملی گاز ایران (nigc.ir)

 

اجاق گاز

شرکت ملی گاز ایران (nigc.ir)

 

شیلنگ گاز

شرکت ملی گاز ایران (nigc.ir)

 

آبگرمکن

شرکت ملی گاز ایران (nigc.ir)

 

دودکش

شرکت ملی گاز ایران (nigc.ir)

 

بخاری

شرکت ملی گاز ایران (nigc.ir)

 

روشنایی

شرکت ملی گاز ایران (nigc.ir)

 

سیستم حرارت مرکزی

شرکت ملی گاز ایران (nigc.ir)

 

شومینه های گازی

شرکت ملی گاز ایران (nigc.ir)