صفحه اصلی > اخبار و وقایع > آرشیو مناقصات و مزایده 

آرشیو مناقصات و مزایده
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 46/1400
نصب 3000 فقره انشعاب پلی اتیلن به صورت مجتمع و پراکنده در سطح شهر عماد شهر و روستاهای حسین آباد، گاوبست، دیده بان، کرد شیر، کشکویه، صحرای باغ، کارگاه، ده میان، خلور، دشتی، زروان، هرمود و سایر روستاهای تابع لارستان، به روش تأمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC، فهرست بهایی ( تهیه بخشی از کالا به عهده کارفرما)
 ٠٨:٥٧ - 1400/05/09 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 45/1400
نصب 900 فقره انشعاب پلی اتیلن به صورت مجتمع و پراکنده در سطح شهرهای لامرد، اشکنان، اهل و روستاهای کال، پاقلات و سایر روستاهای تابعه شهرستان لامرد، به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC، فهرست بهایی (تهیه بخشی از کالا عهده کارفرما)
 ٠٨:٥٥ - 1400/05/09 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 29/1400
نصب 700 فقره انشعاب پلی اتیلن و فلزی به صورت مجتمع و پراکنده در سطح شهرستان جهرم، قطب آباد، دوزه از توابع جهرم، به روش تأمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC، فهرست بهایی ( تهیه بخشی از کالا به عهده کارفرما)
 ٠٨:٥٤ - 1400/05/09 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 08/1400
نصب 2580 فقره انشعاب پلی اتیلن به صورت مجتمع و پراکنده در سطح شهر دوبرجی، روستاهای تابعه بخش فورگ و سایرمناطق تابعه شهرستان داراب، به روش تأمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC ، فهرست بهایی (تهیه بخشی از کالا عهده کارفرما)
 ٠٨:٥٠ - 1400/05/09 - نظرات : ٠متن کامل >>
اصلاحیه آگهي مناقصه عمومي شماره 37/1400
نگهداری و تأمین صحت کارکرد سامانه های اندازه گیری در ایستگاه¬های مشترکین فوق عمده و انجام عملیات نصب و راه اندازی تجهیزات اندازه گیری شامل کنتور و تصحیح کننده جهت رعایت افزونگی و پایش دقیق و درصورت لزوم
 ١٠:٠٥ - 1400/04/26 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>