صفحه اصلی > اخبار و وقایع 

اخبار و وقایع




اطلاعیه قطع گاز - 21 اردیبهشت 1400

قطع گاز به دلیل تعمیرات شبکه گازرسانی

 ١١:٢٥ - 1400/02/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه قطع گاز - 20 اردیبهشت 1400

قطع گاز به دلیل تعمیرات شبکه گازرسانی

 ١١:٠٨ - 1400/02/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه قطع گاز - 8 اردیبهشت 1400

قطع گاز به دلیل توسعه و تعمیر شیرهای شبکه گازرسانی

 ١١:٣٦ - 1400/02/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه قطع گاز - 9 مهر 1399

قطع گاز به دلیل انجام عملیات همزمان شیر و توسعه شبکه

 ١٤:٢٩ - 1399/07/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه قطع گاز - 18 شهریور 1399

قطع گاز به دلیل انجام عملیات جابجایی شبکه گازرسانی

 ١١:٠٣ - 1399/06/17 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 صفحه بعدی >>