صفحه اصلی > خبرها 

خبرها
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 88/99
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 88/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه : تهیه مصالح،لایه روبی، حفاری چاه و آند گذاری شش فقره بستر چاهی ایستگاههای حفاظت کاتدی در سطح گازرسانی شیراز، به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC فهرست بهایی ( تهیه بخشی از کالا عهده کارفرما )
 ١٤:٠٨ - 1399/11/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 87/99
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 87/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه : اجرای 25708 متر شبکه پلی اتیلن جهت توسعه شبکه شهر اوز و روستاهای تابعه، به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC فهرست بهایی ( تهیه بخشی از کالا عهده کارفرما )
 ١٤:٠٧ - 1399/11/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 86/99
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 86/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 41000 متر شبکه پلی اتیلن به روستاهای اعراب چگینی، زین آباد، منصوریه، جونان، کریم آباد و کرسیاه از توابع داراب، به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توأمPC فهرست بهایی ( تهیه بخشی از کالا عهده کارفرما )
 ١٤:٠٥ - 1399/11/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي تجدید مرحله دوم مناقصه عمومي شماره 45/99
چاپ آگهي تجدید مرحله دوم مناقصه عمومي شماره 45/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه : اجرای 42420 متر شبکه پلی اتیلن و اجرای 20 فقره علمک صنعتی پلی اتیلن جهت گازرسانی به صنایع سوخت مایع پراکنده سطح استان فارس، به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC فهرست بهایی ( تهیه بخشی از کالا عهده کارفرما )
 ١٤:٠٤ - 1399/11/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان مناقصه عمومی شماره K-99-223
فراخوان مناقصه عمومی شماره K-99-223
خرید لوله "16 بر اساس مجوز شماره: 1399.6092
 ١٠:٤٣ - 1399/10/29 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>