• .
  • .
  • .
قباد خادمی رئیس آموزش گاز استان فارس از برگزاری آزمون جذب نیروهای گازبان، کنتورخوان و وصول مطالبات خبر داد
به گزارش روابط عمومی خادمی ضمن اعلام خبر فوق افزود: با توجه به تصمیمات اخذ شده در سطح مدیریت شرکت، وظیفه برگزاری آزمون جذب نیروهای مذکور به عهده واحد آموزش قرار داده شد و این واحد حسب این دستور اقدام به برگزاری جلسات متعدد کارشناسی به منظور برگزاری مناسب این آزمون نمود .
وی گفت:پس از آن و با توجه به اهمیت موضوع در خصوص تدوین سوالات مرتبط و متناسب با سطح آزمون مورد اشاره، اقدامات لازم صورت پذیرفت و در موعد مقرر و مطابق برنامه، با حضور داوطلبین آزمونها در دو مرحله برگزار گردید.
خادمی با اشاره به هماهنگی با واحدهای حراست و امور شهرستانهای بهره برداری   اظهار کرد : این آزمونها برای تامین نیروهای گازبان ، کنتورخوان و وصول مطالبات مورد نیاز  در سطح شهر شیراز و تمامی  نواحی گازرسانی استان فارس اجرا و نتایج با رعایت اصول حرفه ای و امانتداری لازم به معاونت مالی و پشتیبانی تحویل شد .  

  نام   نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
     

نظرات
نام   نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
 
بيشتر
نسخه قابل چاپ
 


مجری سایت : شرکت سیگما