• .
  • .
  • .
تعداد کل ایستگاههای گاز سطح استان 1059 دستگاه است که از این تعداد 167 مورد CGS و CGS-TBS ، 224 مورد TBS ، 85 مورد CNG و ....
تعداد کل ایستگاههای گاز سطح استان 1059 دستگاه است که از این تعداد 167 مورد CGS و CGS-TBS ، 224 مورد TBS ، 85 مورد CNG و مابقی MS و DRS می باشند.از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد 80 مورد CGS و CGS-TBS و 25 مورد CNG بازرسی شده که شامل ضخامت سنجی لوله و اتصالات و فیلترها، بازرسی شیرها، بازرسی رگولاتورها، بازرسی کنتورها و ... می باشد. عیوب مشاهده شده به بهره بردار محترم گزارش و ایشان پس از رفع عیب گزارش آن را به واحد بازرسی فنی ارسال مینمایند که در دوره بعدی مجددا بازرسی و کنترل خواهد شد.

  نام   نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
     

نظرات
نام   نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
 
نمایش تمام خبرها
نسخه قابل چاپ
 


مجری سایت : شرکت سیگما