• .
  • .
  • .
رئیس امور اندازه گیری و توزیع شرکت گاز استان فارس اعلام کرد: مصرف 11.5 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی توسط مشترکین شرکت گاز استان فارس تا پایان بهمن ماه سال 97

رئیس امور اندازه گیری و توزیع شرکت گاز فارس اعلام کرد:

مصرف 11.5 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی  توسط مشترکین شرکت گاز استان فارس تا پایان بهمن ماه سال 97

 

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان فارس، علی زندی کشکولی رئیس امور اندازه گیری و توزیع گاز شرکت گاز استان فارس گفت: مشترکین گاز طبیعی  در سال 97 تا پایان بهمن ماه 11.5 میلیارد مکعب گازمصرف کرده‌اند و این میزان مصرف نسبت به مدت مشابه سال گذشته 350 میلیون متر مکعب افزایش داشته است.
زندی کشکولی با اشاره به اینکه این میزان رشد مصرف، ناشی از افزایش تعداد مشترکین بویژه مشترکین صنعتی بوده، تصریح کرد: علیرغم توسعه گازرسانی و ازدیاد مشترکین، به دلیل اعمال محدودیت مصرف در نیروگاهها در سال گذشته افزایش مصرف گاز متناسب با افزایش مشترک  نبوده و رشد مورد انتظار حاصل نشده است.

وی گفت: از این میزان مصرف سهم مشترکین جزء 20 درصد، صنایع عمده 15 درصد بوده و 65 درصد از گاز ورودی به استان در صنایع فوق‌عمده مصرف گردیده است.

رئیس امور اندازه گیری و توزیع گاز در پایان اظهار داشت: یکی از برنامه‌های اساسی این شرکت کاهش هدررفت گاز می‌باشد که با تمهیدات در نظر گرفته شده و با اجرای برنامه  توسعه مانیتورینگ در کلیه ایستگاههای استان در سال جدید  میزان هدررفت گاز به کمترین مقدار خود خواهد رسید.

كلمات كليدي : مصرف گاز , شرکت گاز استان فارس

  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
 
بيشتر
 


مجری سایت : شرکت سیگما