• .
  • .
  • .
بهینه سازی مصرف سوخت

.
واحد بازرسی فنی شرکت گاز استان فارس در نظر دارد بمنظور کاهش مشکلات ناشی از عدم رعایت مسائل فنی در ...... ادامه خبر
بدلیل حصول اطمینان از کیفیت کالاهای مورد استفاده در پروژه های گازرسانی، بازرسی فنی حین تولید و یا بعد از تولید مطابق استانداردها و دستورالعملهای ... ادامه خبر
از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد 80 دستگاه هیتر مورد بازرسی قرار گرفته، بازرسی هیترها شامل بازرسی وضعیت ظاهری هیتر، اندازه گیری PH آب ...... ادامه خبر
تعداد کل ایستگاههای گاز سطح استان 1059 دستگاه است که از این تعداد 167 مورد CGS و CGS-TBS ، 224 مورد TBS ، 85 مورد CNG و .... ادامه خبر
نمایش تمام خبرها
 


مجری سایت : شرکت سیگما