• .
  • .
  • .
    .
کدآگهی عنوان آگهی
موضوع آگهی وضعیت آگهی
تاریخ آخرین اصلاحیه
از تا
مهلت دریافت اسناد
از تا

کدآگهیعنوان مهلت دریافت اسنادمهلت ارسال اسنادتاریخ آخرین اصلاحیهشماره آخرین اصلاحیه
96105
اجرای 38804 پروژه گاز رسانی پلی اتیلن به روش تامین کالا، تجهیزات و نصب بصورت توام PC در روستاهای جرمشت بالا، جرمشت پایین، اسفنجان، ترمه، جنبد، ترافجان، ایدویه، بادنجان، کوشک حسن آباد، بهجان از توابه سیمکان
1396/09/01
1396/09/18


96104
اجرای 107817متر پروژه گاز رسانی پلی اتیلن و فلزی
1396/09/01
1396/09/18


96103
اجرای 24500 متر پروژه گاز رسانی پلی اتیلن و نصب 150 فقره انشعاب پلی اتیلن به روش تامین کالا، تجهیزات و نصب بصورت توام PC در روستاهای شهرستان فسا
1396/08/30
1396/09/14


96102
اجرای 17500 متر پروژه گاز رسانی پلی اتیلن و نصب 255 فقره انشعاب پلی اتیلن به روش تامین کالا، تجهیزات و نصب بصورت توام PC در خنج و روستاهای تابعه
1396/08/30
1396/09/14


99101
اجرای 12500 متر شبکه پلی اتیلن و نصب 200 فقره انشعاب فلزی و پلی اتیلن به روش تامین کالا، تجهیزات و نصب بصورت توام PCدر باب انار، خاوران و روستاهای تابعه
1396/08/15
1396/08/29


9699
اجرای 12000 متر گاز رسانی به روش تامین کالا، تجهیزات و نصب بصورت توام PC به صنایع پراکنده در استان فارس
1396/08/15
1396/08/29


9698
اجرای 24500 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن و نصب 300 فقره انشعاب فلزی و پلی اتیلن به روش تامین کالا، تجهیزات و نصب بصورت توام PC در جهرم، قطب آباد و روستاهای تابعه
1396/08/08
1396/08/22


9677
اجرای 1116 متر تکمیل خط تغذیه گاز شیراز به روش تامین کالا، تجهیزات و نصب بصورت توام PC در محدوده خیابان خبرنگارتا فلکه دانشجو
1396/08/08
1396/08/22


9697
جرای 83564مترشبکه فلزی و پلی اتیلن همراه با خرید، ساخت، نصب و راه اندازی یک دستگاه ایستگاه CGS/TBS با ظرفیت 5000 متر مکعب بر ساعت همراه با عملیات ساختمانی مربوطه، خرید، نصب و راه اندازی یک واحد صاعقه گیر، خرید، ساخت، نصب و راه اندازی یک دستگاه ایستگاه انشعاب همراه با عملیات ساختمانی مربوطه ،خرید، ساخت، نصب و راه اندازی یک سیستم حفاظت کاتدیک به روش تامین کالا، تجهیزات و نصب بصورت توام PC در در روستاهای محور اهل، پاقلات، کودیان شامل روستاهای کال، پاقلات، کودیان، دهو، پسبند، ده پایین، زین الدینی از توابع لامرد
1396/08/03
1396/08/17


9696
اجرای 5000 مترخط انتقال و شبکه فلزی و پلی اتیلن و نصب 5 فقره انشعاب پلی اتیلن ...در محور صنعتی صفاشهر، بوانات (بجدانه)
1396/08/03
1396/08/17


12345678910...>>>
کدآگهی عنوان آگهی
موضوع آگهی وضعیت آگهی
تاریخ آخرین اصلاحیه
از تا
مهلت دریافت اسناد
از تا

کدآگهیعنوان مهلت دریافت اسنادمهلت ارسال اسنادتاریخ آخرین اصلاحیهشماره آخرین اصلاحیه
9620
آگهی مزایده عمومی 96-20

1396/07/13


963
مزایده 5

1395/12/18


789
مزایده 4

1395/12/18


965
مزایده 4

1395/12/25
مجری سایت : شرکت سیگما