• .
  • .
  • .
مدیریت عامل شرکت گاز استان فارس   
                                                                        
آدرس : شیراز - بولوار استقلال - جنب پارک کودک  
 ساختمان مرکزی شرکت گاز استان فارس
تلفن:38110000- 071  ,1894
فکس:  38209000 - 071 کد پستی: 57111-71759
صندوق پستی :473 - 71455
پست  الکترونیک : Info@farsgas.irروابط عمومی شرکت گاز استان فارس ;

تلفن :   38209445-071
فاکس : 38209000-071
پست  الکترونیک : ravabet_omumi@nigc_fars.ir


مجری سایت : شرکت سیگما